دبیرخانه اولین جشنواره عکس ایران ما که در تاریخ ۴ تا ۶ اسفند برگزار می شود، اسامی راه یافتگان به این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد:
بخش الف- راهپیمائی ۲۲ بهمن
۲۱ عکس از ۱۶ عکاس
محمود بازدار، کاوه بغدادچی، جعفر بزازپور، آزاده نوزاد، مجتبی کوچکی، آرش خاموشی، جواد عسگر اوغلی، شهربانو ثابت، علیرضا عطاریانی، فرامرز عامل بردبار، محمد حمیدی، محمد علی عابدی، محمد هادی آخوندی، نقی خوش خلق، مصطفی نیک نقش، ولی اله صابری
بخش ب- سفرهای استانی رئیس جمهور
۳۰ عکس از ۱۲عکاس
اسحاق آقایی، بهنام رضازاده، حسین فاطمی، احسان مهدیان، امیر پورمند، سید محسن سجادی، آرش خاموشی، جواد مقیمی، علیرضا صوت اکبر، حسن قائدی، مجتبی ملک پوریان، مهدی قاسمی
بخش ج – نماز و نیایش
۳۸ عکس از ۲۸ عکاس
احسان مهدیان، محمود بازدار، ابراهیم بهرامی، ابراهیم کوچکی، احسان اله قاسمی، اکو سالمی، امیر جمشیدی، امیر قادری، بهنام صدیقی، بیژن رحمتی، جاوید تفضلی، جواد مقیمی، حامد نیرومند، حسن غفاری، حسن قائدی، رضا معتمدی، سجاد آورند، سحر مختاری، سعید عامری، سیده مرضیه عابدیان، علی سراج همدانی، علیرضا عطاریانی، فضیلت سوخکیان، کاظم حسینی، کاوه بغدادچی، مجتبی کوچکی، مرتضی مهدویان، مرضیه ایوتین، علیرضا عطاریانی، فضیلت سوخکیان
لازم به یاد آوری است که هیات داوران این جشنواره عبارتند از دکتر محمد ستاری، سیدعباس میرهاشمی، ساعد نیک ذات، رومین محتشم و جواد پورصمد.
مراسم اختتامیه این جشنواره در روز دوشنبه، ۶ اسفند، در ارومیه برگزار می شود.