گزارش اختصاصی سایت عکاسی از جلسه 26 آذر

جمعه ۲۷ آذر ۱۳۸۸
ثبت لحظاتی تاریخی در عکاسی ایران

گویا پنجشنبه در تاریخ عکاسی ایران روزی به یاد ماندنی خواهد بود چرا کهدر پنج شنبه  پنجم آذر 88 آگهی دعوت به نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسانایران در روزنامه اطلاعات درج شد و در پنجشنبه 26 آذر عکاسان به این دعوتجواب مثبت دادند و با حضور خود در نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایرانبه اولین سازمان مردم‌ نهاد (NGO) و فراگیر در هنر عکاسی رسمیت بخشیدند وطی مراسمی انجمن عکاسان ایران تشکیل شد.
آغاز این مراسم با خیر مقدم و شادباش اکبر عالمی، عکاس و یکی از اعضای هیئت موسس انجمن عکاسان همراه بود.
وی از جوانان هنرمند به عنوان سرمایه های آینده رشته های هنری و تخصصی یاد کرد و از تاخیر 2 ساعته در آغاز مراسم عذر خواهی کرد.
وی در ادامه در جایگاه یک پدر و یک عکاس برای موفقیت اولین هیئت مدیرهانجمن عکاسان ایران آرزوی موفقیت کرد و به دلایلی که ذکر نکرد از قبولمسوولیت در راس انجمن امتناع کرد.
عالمی از تشکیل انجمنی فراگیر که بتواند در 115 شاخه عکاسی فعالیت کند ودر عرصه های جهانی تاثیر گذار باشد به عنوان اهداف این انجمن یاد کرد ومتذکر شد: هیچ یک از هنرمندان از وظیفه ای که بر اثر انتخابات هنرمندان بهایشان محول شده سوء استفاده نخواهد کرد.
وی در ادامه با کلام شیرین خود به محفل رونق داد و از برگزاری سمینار،نمایشگاه‌های متعدد، رونق هنر عکاسی و ... به عنوان وظایف هیئت مدیرهانجمن عکاسان ایران نام برد.

مریم زندی دیگر سخنران این مراسم از دوستان شهرستانی به دلیل قبول زحمت راه و حضورشان در این مجمع تشکر کرد و گزارشی در خصوص عملکرد هیئت موسس طیاین سالها داد.
وی همچنین به چگونگی شکل گیری هیئت موسس اشاره نمود و یاد آور شد: اوایلسال 83 گروهی از عکاسان با فکر تاسیس یک انجمن عکاسی دور هم جمع شدند و پساز مذاکرات بسیار یک گروه کاری هفت نفره به منظور آماده سازی و برنامهریزی تشکیل شد.
زندی افزود : سرانجام در تاریخ یازدهم اسفند 84 با گردهم آیی 400 عکاس ازسراسر ایران در فرهنگسرای نیاوران این انتخابات انجام شد و 13 نفر به عنونهیئت موسس انجمن عکاسان ایران انتخاب شدند.
این هیئت متشکل بود از: مریم زندی، اکبر عالمی، اسماعیل عباسی، سیف الهخصمدیان، افشین شاهرودی، عباس میرهاشمی، ساعد نیک‌ ذات، فرزاد هاشمی، محسنراستانی، مجتبی آقایی، امیرعلی جوادیان، محمد ستاری، محمد فرنود .
وی همچنین از نوشتن اساسنامه برای انجمن فراگیر، ثبت انجمن و آماده کردنشرایط برای برگزاری اولین مجمع عمومی به عنوان وظایف هیئت موسس یاد کرد.
زندی در ادامه با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی عملکرد هیئت موسس جهتتشکیل این انجمن به موافقت کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌هابا تشکیل انجمن عکاسان ایران در تاریخ بیست و یکم اسفند 87 به شماره نامه51/79/43 در تاریخ سی‌ام تیر 88 اشاره کرد.
وی در ادامه دو مورد را متذکر شد و اظهار داشت: هیئت موسس از  اعضا انتظاردارد در انتخاب هیئت مدیره انجمن کمال دقت و هوشمندی را انجام دهند واجازه ندهند ارتباطات دوستانه در این مسئله مهم وارد شود.
این عضو هیئت موسس انجمن عکاسی در ادامه با اشاره به این نکته که هر یک ازاعضا در آینده نسبت به چگونگی و حضور موثر در انجمن  و فعالیت خود ازامکانات بهره مند خواهد شد خاطر نشان کرد: این انجمن برای پا گرفتن ، برپا ایستادن ، ادامه دادن و موثر واقع شدن به همکاری و کمک اعضا نیاز داردو بخصوص در شروع باید تا حد امکان توقعمان را کم و حضورمان را زیاد کنیم.

در ادامه مراسم، غلامرضا چغائی نماینده وزارت کشور در این مجمع از جانبوزارت کشور و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، شکل گیری انجمن عکاسان ایرانرا به اعضای این انجمن و عکاسان تبریک گفت و در خصوص نحوه رای گیری صحبت کرد.
وی در ادامه از چهار تن از بزرگان مجلس که کاندید هیئت مدیره و بازرسینشده بودند در خواست کرد تا برای رسمیت بخشیدن به مجمع و آغاز کار بر رویسن بروند.
در این میان علی رییس شقاقی به عنوان رییس ، رضا نور بختیار به عنوان منشیو فخرالدین فخرالدینی و عزیز ساعتی به عنوان ناظر معرفی شدند.
چغائی در ادامه برای سرعت بخشیدن به روند برگزاری برنامه و آشنایی حضار بامجمع و علل برگزاری آن تاریخچه‌ای از چگونگی شکل گیری قوانین جهت فرایندشکل گیری تشکل‌ها را عنوان کرد.
وی همچنین از ایجاد تغییراتی در قوانین کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزابو جمعیت‌ها در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این قوانین در سال 60تصویب شده اند و در زمان ما نیازمند اصلاحات هستند.
نماینده وزارت کشور در خصوص چگونگی شکل گیری نام انجمن گفت‌: درابتدا نام"انجمن صنفی عکاسان تهران" پذیرفته شد و در برنامه‌های بعدی کمیسیونتوانستیم با زحمات و تغیراتی که توسط اعضا هیئت موسس در اساسنامه و درخواسته‌ها داده شد نام "انجمن عکاسان ایران" را تصویب کنیم  و من به نشانهی احترام، دست عزیزانی را که جهت رسیدن به این مهم فعالیت کردند می بوسم.
وی در ادامه در خصوص اساسنامه انجمن عکاسان ایران توضیحاتی داد و این تشکلرا یک تشکل انتفاعی و غیر سیاسی نامید که نمی‌تواند به طور مستقیم به اموراقتصادی و سیاسی بپردازد و متذکر شد: از طریق این انجمن می‌توانید جهتتاسیس تعاونی یا موسسات فرهنگی هنری اقدام کنید و از آن طریق واردعرصه‌های اقتصادی شوید.
وی همچنین به قابلیت عظیمی که این انجمن دارد اشاره کرد و اظهار داشت: شمامی‌توانید نشریه‌ای خاص انجمن داشته باشید و شاید این بهترین راه برای کسبدرآمد  انجمن عکاسان ایران باشد.
در ادامه مراسم، چغایی از حاضرین در خصوص پذیرفتن مفاد اساسنامه سئوال کردو اعضا با بالا بردن دستان خود مهر تاییدی برآن نهادند و این لحظه ی باشکوه در دوربین‌ها و در تاریخ عکاسی ایران ثبت شد.

بخش دوم صحبت‌های چغایی در خصوص حق عضویت‌های اعضا بود و این نکته را یادآور شد که منافع جمعی انجمن صرف اعضا می‌شود و هیئت مدیره حقوقی دریافتنخواهند کرد.
در ابتدا مبلغ پیشنهادی برای حق عضویت سالانه 150 هزار تومان بود که باعکس العمل حاضرین مواجه شد و پس از رای گیری به مبلغ 120 هزار تومان و سپس100 هزار تومان کاهش یافت ولی همچنان با اعتراض حاضرین مواجه بود تاآنجایی که عالمی این حرکت را توهینی به عکاسی و عکاسان قلمداد نمود و بهعنوان اعتراض به حاضرین گفت: اگر نمی توانید ماهی هشت هزار تومان برایانجمن خود هزینه کنید بهتر است مبلغ صفر ریال را به این مهم اختصاص دهید.
وی افزود : هنر و مخصوصا عکاسی، هنری گران است و این کم لطفی است اگرنخواهیم مبلغی را برای اعتلای عکاسی ایران صرف کنیم چراکه هیئت مدیره بااین پول می‌توانند جهت برگزاری سمینارهای علمی، نمایشگاه‌ها و راه اندازینشریه تخصصی اقدام کنند.
در اد امه مریم زندی نیز جهت دفاع از دریافت حق عضویت‌ها این نکته رایادآور شد: این گروه یک نهاد NGO است که نمی‌تواند به اموری بپردازد که ازطریق آن کسب در آمد کند در نتیجه این انجمن با کمک‌های اعضایش پا برجاخواهد ماند .
پس از صحبت‌ها و پیشنهادات بسیاری که در خصوص تعیین مبلغ حق عضویت ارائه شد در نهایت چغایی با ترفندی زیبا به این قاعله پایان داد.
وی با نشان دادن دو دویست تومانی کهنه توانست حضار را متقاعد کند کهاختصاص مبلغ 120 هزار تومان در سال به یک انجمن آنگونه که در ظاهر بسیارزیاد به نظر می‌آید نیست و اعضا موافقت کردند و با تشویق خود مبلغ 120هزار تومان به عنوان حق عضویت سالیانه انجمن عکاسان ایران را تصویب کردند .

در ادامه روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انجمن جهت اطلاع رسانی انتخاب و معرفی شد.

 پس از پایان تصویب ها توسط اعضای انجمن عکاسان ایران، اکبر عالمی برایتشکر از حاضرین روی سن زانو زد و اشک در چشمانش حلقه زد و حضار به احترام او ایستادند و تشویق کردند.
در ادامه مراسم از احمد عالی تجلیل شد و نماهنگی ساخته ی مهدی مشیری ازاین هنرمند پیشکسوت که به دلیل کهولت سن و بیماری نتوانسته بود در جمعحاضر شود پخش شد و بهرام جلالی یکی از شاگردان او به نیابت از جمع عکاسانمامور دریافت و رساندن لوح تقدیر ، دسته گلی زیبا به رنگ بهار ، هدیه ایاز سوی موسسه نورنگار و سلام ها و احساسات پاک  وعاشقانه عکاسان به اینهنرمند پیشکسوت و خلاق در عرصه عکاسی شد.

در ادامه مراسم مدیران دو شرکتی که انجمن را جهت برگزاری این مجمع یاری رساندند به ایراد سخنانی پرداختند.

سپس حضار با چای و شیرینی پذیرایی شدند و از نمایشگاهی که در سالن پایین تدارک دیده شده بود دیدن کردند.

پس از پایان پذیرایی، مجمع وارد دور دوم شد و در این دور ابراهیم سلیمانیبه جای رییس شقاقی به اعضای هیئت ناظر پیوست و فخرالدین فخرالدین ریاستهیئت را بر عهده گرفت.
در ادامه چغایی در خصوص ویژگی‌ها و خصوصیات هیئت موسس صحبت کرد و یاد آورشد: اعضای هیئت موسس این انجمن از جمله گل ترین و بدون سابقه منفی و ازجمله بهترین های جامعه ی هنری ما هستند.
در ادامه مراسم  29 کاندیدای هیئت مدیره متشکل از اسماعیل عباسی، امیرعابدی، مسعود زنده روح کرمانی، محسن رضایی، عبدالرضا وثوقی کرمانی، ساعدنیکذات، شایان غریب پور، علی قرامحدی، عبد الرحمن مجرد، مژگان طریقی، نادررضوانی، فرزاد هاشمی، سید محسن سجادی، علی رجبی، سیف الله صمدیان، سعیدصادقی، کاووس صادقلو، افشین شاهرودی، امیر امیری، داریوش نهداران، سعیددستوری، طاهره چک، محمد حسین حیدری، مریم زندی، آی تای شکیبافر، سید جلیلحسینی زهرایی، محسن راستانی، سیامک ایمان پور و محمد مهدی رحیمیان بر رویسن رفتند و خود را معرفی کردند.
سپس شاهین شهاب لو، کمال الدین شاهرخ، داریوش محمدخانی و شیوا شیبانی کاندیدای گروه بازرسی بر روی سن رفتند و خود را معرفی کردند.
انتخابات با رای مستقیم ، حضوری و غیر وکالتی اعضای انجمن صورت گرفت و آرا در صندوق های شیشه ای ریخته و توسط گروه 9 نفری شمارش شد.
در این هنگام یاد مرحوم ابراهیم هاشمی از سوی افشین شاهرودی زنده شد واکبر عالمی از مسعود معصومی، نیکول فریدونی، کاوه گلستان، عبدالحسینپرتوی، سودابه قاسم لو، کورش امامی، احمد ناطق، مجتبی تکین و دیگر عکاسانیکه جایشان در این محفل خالی بود یاد شد.
میترا محاسنی نیز از تلاش همه ی افراد برای تحقق این مهم سپاسگزاری و از اینکه در جمع عکاسان حضور دارد ابراز خرسندی  کرد.
در ادامه کلیپی از عکس‌های ارسالی به انجمن پخش شد که پایانی شد برای آغازی نو، صمیمی و وحدتی وصف ناشدنی .
در ادامه اسامی هیئت مدیره انجمن قرائت شد و از میان 496 رای که در صندوقانداخته شده بود در بین 29 کاندیدای هیئت مدیره، مریم زندی با 392 رای،ساعد نیک ذات با 350 رای، سیف الله صمدیان با 340 رای، افشین شاهرودی با335 رای، اسماعیل عباسی با 298 رای، فرزاد هاشمی با 298 رای و محسنراستانی  با 207 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره اولین انجمن عکاسی ایرانمعرفی شدند و سعید دستوری، مسعود زنده روح کرمانی و محمد مهدی رحیمیان بهعنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.
همچنین حسن غفاری به عنوان بازرس انجمن و کمال الدین شاهرخ به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
در پایان پس از گذشت هشت ساعت، اعضای انجمن با شامی دانشجویی پذیرایی شدندو با خرسندی و رضایت از آنچه که بدست آوردند سالن را ترک کردند.
با برگزاری این مجمع در بیست و ششم آذر 88 در مجموعه  فرهنگی آسمان و باانتخاب اولین هیات مدیره انجمن عکاسان ایران چشم‌های جامعه عکاسی ایران بهعملکرد هیات مدیره انجمن دوخته خواهد شد و روزنه‌ای خواهد شد برای بالگشودن به قله‌های موفقیت در عرصه‌های جهانی به امید آینده‌ای درخشان برایعکاسی ایران تشکیل اولین انجن صنفی عکاسی ایران را به تمام عکاسان تبریکمی‌گوییم‌. نویسنده معصومه دیودار


ارسال نظر

در پاسخ به نظر زیر :

مطالب مرتبط

تازه‌های عکاسی

وبلاگ در سایت عکاسی

وبلاگ و فتوبلاگ

انجمن‌های عکاسی

سایت عکاسی

سایت عکاسان ایرانی

فروشگاه کتاب عکاسی

 • تاریخ عکاسی
 • مجموعه عکس چیست؟
 • عکاس؛ استودیو
 • حرفه: هنرمند شماره ۶۷
 • تقویم حرفه: هنرمند ۱۳۹۷ - ۶ طرح جلد
 • تکنیک‌های ویرایش عکس در فتوشاپ
 • ترکیب بندی در عکاسی - لوری اکسل
 • ترکیب بندی در عکاسی - دیوید پرکل
 • مرجع کامل آموزش نرم افزار لایت روم
 • آنگاه - شماره ۵
 • شورشیان هنر قرن بیستم
 • کادربندی درعکاسی
 • مبادی سواد بصری - مترجم: مسعود سپهر
 • نقد عکس
 • پامنار
 • انزلی
 • باران شغال
 • دیده و درون
 • عکاسی مستند
 • شیب تند عصر پنج‌شنبه
 • نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران - ۲ جلدی
 • تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
 • عکاسی دیجیتال - نشر دوژه
 • نگاهم کن! خیالم کن!
 • در جهت عکس
 • عکس و دیدن عکس
 • گذر امروزی در طهران دیروزی
 • نقوش آهنی
 • عمامه داران
 • جام تهی
Powered by Practicalidea