کتاب پنجمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی با عنوان «نسخه» منتشر شد.
در این کتاب یکصد و یک صفحه‌ای، عکس‌های «رضا موسوی» از نمایش‌ها و اجراها ی تالار وحدت و تئاتر شهر  به چاپ رسیده است.
«آوا»، «تعزیه‌ای دیگر»، «حیرت بازار»، «ساعت یک و هفتاد و یک دقیقه»، «سیب سرخ غلت زنان»، «سلام بر وداع»، «کرب و بلا»، «نذر»، «هنگامه‌ای که آسمان را شکافت» ‌‌و«یک شاخه گل سرخ» نمایش‌هایی است که عکس و مشخصات آنها در این اثر گرد آورده شده است.
در بخش دیگری از این کتاب، عکس‌هایی از اجراهای جنبی، از جمله نمایش‌های «در قاب ماه»، «من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر» و تعزیه‌های «شهادت دو طفلان مسلم بن عقیل»، «قانیای فرنگ»، «وهب نصرانی»، «حر»، «حضرت علی اکبر(ع) »، «حضرت قاسم(ع) »، «حضرت عباس(ع) »، «شهادت امام حسین(ع) »، «غارت خیمه‌ها» و«بازار شام» چاپ شده است .
از دیگر اطلاعات این کتاب می‌توان به چاپ عکس و مشخصات پرده‌خوانی علی‌اکبر «مرشد ولی‌الله ترابی»، پرده‌خوانی حر«مرشد ابوالحسن میرزاعلی» و مشخصات «استاد قلیچ انوری»، «مرشد محمد احمدی» و «محسن میرزاعلی» به چاپ رسیده است.
نسخه به مدیرمسئولی حسین پارسایی و سردبیری فروغ سجادی همزمان با پنجمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.