افشین شاهرودی به دعوت خانه مطبوعات بوشهر بعد از ظهرروز پنجشنبه ۲۲ اسفند درخانه مطبوعات بوشهر پیرامون عکس و عکاسی در مطبوعات ایران سخنرانی خواهد کرد . وی در این سفر صبح روزپنجشنبه نیز به اتفاق مرضیه خورسند در یک کارگاه آموزشی با حضور عکاسان و علاقمندان عکاسی در این شهر شرکت کرده و با آنان به پرسش و پاسخ خواهد پرداخت.
 لازم به ذکر است که این سخنرانی و کارگاه آموزشی با جشن روز بوشهرهمزمان خواهد بود که از تاریخ یکشنبه ۱۸ اسفند به مدت یک هفته با انجام برنامه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و هنری در بوشهر توسط شهرداری و شورای شهر بوشهر برگزار می شود. از جمله این برنامه ها برگزاری یک تورعکاسی با حضور شاهرودی و خورسند از مسیر بوشهر تا نایبند در تاریخ چهارشنبه ۲۲ اسفند است . شرکت کنندگان در این تور که همگی عکاسان بوشهری هستند ؛ درمحلات قدیمی بوشهر، بندرسیراف ، منطقه حفاظت شده نایبند و سواحل دریا ازبوشهر تا نایبند به عکاسی خواهند پرداخت.