خانه عکاسان ایران روز گذشته از فخرالدین فخرالدینی که مدتی است در بستر یماری به سر می برد عیادت کردند.
به گزارش روابط عمومی خانه عکاسان ایران؛ رسول اولیازاده، مدیر خانه عکاسان ایران، داریوش محمدخانی، محمد خادمیان، بهزاد فیروزی، افشین بختیار، جواد پورسعید و جمعی دیگر از عکاسان روز گذشته از فخرالدین فخرالدینی که مدتی است از بیماری کلیوی رنج می برد عیادت کردند.
حال جسمانی این عکاس پرتره هم اکنون در حال بهبودی است.
فخرالدین فخرالدینی از عکاسان به نام عکاسی پرتره است.