تغییرات بسیاری در برنامه گالری سایت عکاسی ایجاد شده که به زودی در بخش قوانین و راهنمای گالری به اطلاع کاربران محترم خواهد رسید. امتیاز نظرات اول هر عکس حذف شده و برای اینکه روند امتیازات بر اساس معیار درستی باشد امتیازات قدیم نظرات اول هم از تمام کاربران کسر شده است. بنابر این ممکن است بعضی از کاربران با کاهش امتیاز روبرو شوند که به این دلیل است. در بخش امتیاز دهی قوانینی وضع شده که امکان امتیاز دادن گروهی و جانبدارانه تا حد زیادی کم می شود. ضمنا کاربران باید توزیع مناسبی از امتیاز را به نظراتی که می دهند انتخاب کنند. مثلا کسی که متوسط امتیازاتی که داده در یک روز بیش از ۲ یا کمتر از منفی ۲ شود, نظراتش به مدت یک روز بدون امتیاز ثبت می شود. یا هر کسی در هفته بیشتر از سه بار نمی تواند به یک نفر نظر و امتیاز دهد و در صورتی که این کار را کند به مدت یک روز نظراتش بدون امتیاز ثبت می شود. همچنین استفاده از کاراکترهایی مانند نقطه چین و غیره برای به سایز رساندن نظر و ثبت امتیاز موجب یک روز لغو ثبت امتیاز برای نظر دهنده می شود. یک سری دیگر از چنین قوانینی در سایت وضع شده که به طور مفصل به اطلاع کاربران خواهد رسید. احتمالا در ابتدا مشکلاتی مشاهده خواهد شد که خواهشمدیم با صبر و حوصله ما را در رفع آنها یاری کنید.