دیث پران Dith_Pran، عکاس خبری ای که جنگ و سقوط کامبوج را در دهه ۷۰ به تصویر کشید و مدتی اسیر خمرهای سرخ بود، روز ۱۱ فروردین (۳۰ مارچ) در سن ۶۵ سالگی بعد از دست و پنجه نرم کردن با سرطان لوزالمعده درگذشت.
او به عنوان یک مهاجر و نجات یافته از قتل عام های کامبوج سوژه فیلم The Killing Fields که برنده جایزه اسکار شد، بود.
دیث که در کامبوج متولد شد به صورت خودآموز انگلیسی و عکاسی را فراگرفت و جنگ های داخلی کامبوج را تا سال ۱۹۷۵ تحت پوشش قرار داد.
او پس از تهاجم ویتنام به کامبوج در سال ۱۹۷۸ به تایلند فرار کرد و در سال ۱۹۸۰ کارمند تایمز شد و تا سال ۲۰۰۷ در آن جا کار کرد.
او در امریکا، کشوری که از سال ۱۹۸۶ در آن اقامت داشت، فوت کرد.