برت گلین، عکای امریکایی ای که کارش را با مجله لایف شروع کرد و با مگنوم ادامه داد، روز چهارشنبه، ۹ آوریل، ۲۱ فروردین در سن ۸۲ سالگی در نیویورک درگذشت.
وی در سال ۱۹۲۵ در پنسیلوانیا به دنیا آمد. در دانشگاه هاروارد ادبیات خواند و در همان دوران شروع به عکس گرفتن برای مجله دانشگاهی اش کرد.
او یکی از اولین امریکاییانی بود که در سال ۱۹۵۱ به مگنوم پیوست. وی همراه با لارنس ون در پوست، نویسنده، کتابی درباره روسیه و ژاپن چاپ کرده است.
از کارهای برجسته او می توان به تهیه گزارش از عملیات جنگی فیدل کاسترو در کوبا و نبرد صحرای سینا و فرود نیروهای امریکایی در بیروت اشاره کرد.