DVDs.gif

در پی استقبال گسترده از کارگاه جامع "روندکاری در تاریکخانه دیجیتال" که در تاریخ دوم اسفند ۱۳۸۷ توسط سایت عکاسی و نشریه عکاسی حرفه ای برگزار شد، تعداد زیادی از علاقه مندان موفق به حضور در کارگاه نشدند و تقاضای تهیه فیلم این کارگاه را داشتند. سایت عکاسی در پاسخ به درخواست این عده تعداد بسیار محدودی فیلم کارگاه را در قالب یک بسته آموزشی مفید و کارآمد تهیه کرده است که از امروز تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۷ عرضه می کند. این بسته آموزشی شامل دو عددDVD و دو عدد CD است برای کسب اطلاعات بیشتر و شرایط تهیه این بسته آموزشی به بخش ثبت نام مراجعه کنید.