گالری هنر کالیفرنیا San Francisco Art Commission Gallery نمایشگاهی با نام "عکاسی بعد از انقلاب: عکاسی معاصر از تهران و کالیفرنیا" را از روز چهارشنبه، ۱۶ آوریل -۲۸ فروردین ۸۷- با حضور ده عکاس ایرانی برگزار می کند.
پنج عکاس این نمایشگاه مقیم ایران و پنج عکاس دیگر ایرانیان مقیم امریکا هستند. قرار است در این نمایشگاه نزدیک ۸۰ عکس رنگی درباره زندگی عمومی و خصوصی ایرانیان به نمایش در آید.
محبوبه کرملی، پرهام تقی اف، مرتضی خاکی، میثم محفوظ و مهرانه آتشی عکاسانی هستند که از ایران آثارشان به نمایش در می آید و امیر فلاح، شادی یوسفیان، الهام امجدی، نسیم نیکخواه و پریسا تقی زاده عکاسان ایرانی مقیم امریکا هستند که در این نمایشگاه شرکت دارند. لازم به ذکر است که تمام عکاسان این نمایشگاه عکاسان بعد ازانقلاب ایران هستند.
عکس های این نمایشگاه را دو مدیر هنری انتخاب کرده اند. غزاله هدایت مدیر هنری ایرانی و مگ شیفلر مدیر هنری امریکایی این نمایشگاه هستند.
این نمایشگاه تا ۲۷ ژوئن -۷ تیر۸۷- در گالری هنر کالیفرنیا برپاست.