همزمان با برپایی نمایشگاه  گروهی عکس در فرهنگسرای نیاوران دو کارگاه و یک جلسه نقد بررسی عکس نیز برگزار خواهد شد. در روز شنبه، ۷ اردیبهشت، کارگاه عکاسی خبری و مستند اجتماعی توسط  یلدا معیری و روز یکشنبه، ۸ اردیبهشت، کارگاه  عکاسی نجوم و شب توسط اشین دانیلی ذکریان اداره می شود.
در روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت، جلسه نقد و بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه برگزار می شود که در این جلسه مهرداد نجم آبادی و مهرداد افسری آثار ارائه شده را نقد می کنند.
این برنامه ها در روزهای تعیین شده از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود.