همزمان با افتتاح اولین دوسالانه عکس جهان اسلام کارگاه ها و سخنرانی هایی در تالار فارابی دانشگاه هنر در روز هفدهم، اردیبهشت ۸۷ برگزار می شود.

  • از جنگ تا سازمان های بشر دوستانه  آقای آلفردو ماچی (ایتالیا) ساعت ۳۰/۹ تا ۱۱  
  • عکس های جهان اسلام در مطبوعات غرب خانم نادیا شیراکوهن (آمریکا) ساعت ۱۱ – ۳۰/۱۲
  • عکاسی خبری و مستند آقای شهید الاعلم (بنگلادش) ساعت ۱۵ – ۱۷

همچنین برنامه سخنرانی دیگر و میزگرد در روزهای پایانی نمایشگاه برگزار خواهد شد که در زمان خود به اطلاع خواهد رسید.