دوستان نزدیک و دور و شماری از خوانندگان ماهنامه دوربین عکاسی، علت تأخیر در انتشار مجله را از من می‌پرسیدند و من چون دلیل آن را نمی‌دانستم پوزش می‌خواستم. دیروز آقای مسعود امیرلویی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم مجله تلفنی اطلاع دادند که مجله با تغییراتی و با سردبیری خود ایشان منتشر خواهد شد. ماندگاری دوربین عکاسی و همه نشریات عکاسی کشورم را آرزو می‌کنم.

اسماعیل عباسی