در پی برگزاری دو نمایشگاه عکس ساسان افشار زاده در نگارخانه تهران، اسفند ۸۵ و گالری هفت ثمر، اردیبهشت ۸۷ جلسه نقد و بررسی آثار وی در کنار مجموعه آثار دو نمایشگاه قبل و تعدادی اثر جدید برگزار می شود.
نمایشگاه با ۳۲ عکس روز دوشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۵ عصر در نگارخانه تهران افتتاح می شود که تا ساعت ۸ ادامه دارد.
و جلسه نقد و بررسی در روز سه شنبه ساعت ۶ عصر با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان و صاحب نظران عکاسی در محل نمایشگاه برگزار می شود.
نمایشگاه تا پنج شنبه ۲۳ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۹ ادامه دارد.
نگارخانه تهران.خیابان قدس.ضلع شرقی دانشگاه تهران