در پی انتشار گزارش و خبر تعویق تصمیم گیری درباره یازدهمین دو سالانه عکس ایران قرار بر این بود که در روز دوشنبه ۲۰ خرداد، طی جلسه ای با حضور آقای شالویی مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضاء شورای سیاست گذاری دوسالانه، تصمیم نهایی درباره محل دبیرخانه و تاریخ فراخوان اخذ و به اطلاع جامعه عکاسی ایران برسد که این جلسه از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی لغو و به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.

به اطلاع عکاسان علاقه مند به شرکت در یازدهمین دو سالانه عکس ایران که به طور مستمر جویای محل دبیرخانه و مهلت تحویل آثار هستند می‌رسانیم که به علت تغییر مدیریت دفتر امور هنرهای تجسمی و عدم تشکیل دبیرخانه در موزه هنرهای معاصر برگزاری دوسالانه عکس ایران تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده است. سایت عکاسی در راستای رسالت اطلاع رسانی سریع و صحیح خود هر گونه خبر جدید درباره برگزاری دوسالانه را بلادرنگ به اطلاع جامعه عکاسی ایران می‌رساند.