سایه بریمانی همسر ایرج کریم خان زند از عکاسانی که در زمان حیات این هنرمند نقاش و مجسمه ساز از وی یا آثارش عکس دارند درخواست همکاری برای چاپ کتاب این هنرمند کرد.
سایه بریمانی در گفتگویی با سایت خبری خانه هنرمندان ایران ضمن درخواست همکاری از عکاسان و دوستان همسرش که در زمان حیات وی از او و آثارش عکس دارند خواست برای چاپ هرچه بهتر این کتاب با وی همکاری کنند.
بریمانی همچنین افزود: طبق تعهدی که ناشر به من داده از عکس ها فقط برای چاپ در کتاب استفاده خواهد شد و در صورت استفاده در جاهای دیگر قطعا رضایت عکاس جلب خواهد شد.
عکاسانی که از ایرج کریمخان زند یا آثارش عکس هایی با کیفییت مطلوب چاپ دارند می توانند تا پایان روز پنج شنبه ششم تیر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۳۰ عکس های خود را به دفتر سایت خبری خانه هنرمندان ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، انتهای خیابان موسوی (فرصت)، تحویل دهند.