در پی برگزاری نمایشگاه عکس های قادر عاقلی که درباره بمباران شیمیایی سردشت بود روز چهارشنبه، ۱۲ تیر ماه، نشستی با حضور محمد فرنود برگزار می شود.
این نشست در ساعت ۱۶ در سالن شماره ۲ تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.
حوزه هنری: تقاطع خیابان حافظ و سمیه