نشریه عکاسی خلاق تورسه روزه عکاسی در جنگل ابر (شاهرود) را از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ تیرماه و تور یک روزه عکاسی در دریاچه ولشت (چالوس) را در تاریخ ۴ مردادماه برگزار می کند. علاقه مندان جهت ثبت نام و رزرو جا با دفتر نشریه عکاسی خلاق تلفن های ۸۸۴۵۶۱۴۵ و ۸۸۴۵۶۲۵۷ و ۸۸۴۵۵۹۹۳ تماس بگیرند.
لازم به ذکر است که برای جنگل ابر فقط تا روز پنجشنبه ۲۰ تیر و به تعداد ۱۵ نفر و دریاچه ولشت تا ۳۱ تیر و به تعداد ۳۰ نفر ثبت نام خواهد شد.