هیات داوران نخستین جشنواره بین المللی عکاسی پس از ۱۸ ساعت داوری اسامی عکاسان برتر را در سه بخش مسابقه اعلام کرد.
به گزارش ستاد خبری جشنواره عکاسی فیروزه، هیئت داوران پس از داوری بیش از ۴ هزار و سیصد عکس در بخش بازار و شهر تبریز و بیش از ۴۰۰ عکس در بخش ارس در مدت ۱۸ ساعت نتایج این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد.
در بخش تبریز سید محمد نمازی از تهران نفر اول، حسین فاطمی از تهران نفر دوم، بهنام صدیقی از ساری نفر سوم و حامد مهرآوران از تبریز  نفر چهارم شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح وتندیس جشنواره را کسب کردند.
در بخش ویژه بازار، بابک بردبار از شیراز نفر اول، حمیدرضا بازگشا از تبریز نفر دوم، نوریه آبادی از تبریز نفر سوم و کاوه بغدادچی از قزوین نفر چهارم شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح وتندیس جشنواره را کسب کردند و در این بخش سروش جوادیان از تهران مورد تقدیر واقع شد.
در بخش ویژه منطقه گردشگری ارس، سلیمان گلی از تربت حیدریه نفر اول، سحر مختاری از تهران نفر دوم، هیربد لطفیان از تهران نفر سوم و مسعود توجهی از مشهد نفر چهارم این بخش شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح و تندیس جشنواره را کسب کردند.