در جلسه‌ای که هفته گذشته اسماعیل عباسی، دبیر و مسعود زنده روح کرمانی، دبیر اجرایی دوسالانه با محمود شالویی، مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد داشتند تاریخ برگزاری یازدهمین دوسالانه عکس ایران سوم دی ۸۷  به مدت یکماه تعیین شد.
یازدهمین دوسالانه عکس ایران همزمان در گنجینه فرهنگ و هنر یزد، شهر یزد و موسسه فرهنگی هنری صبا، تهران برگزار می‌شود. همچنین تصمیم گرفته شد که مراسم افتتاحیه در یزد برگزار شود.
علاقه مندان تا ۲۰ آبان فرصت ارسال عکس به دبیرخانه دوسالانه را دارند و  انتخاب آثار روز ۲۶ آبان صورت می‌گیرد.
فراخوان و فرم شرکت در روزهای آینده از سوی دبیرخانه دوسالانه منتشر خواهد شد.