در پی انتشار فراخوان مسابقه عکاسی معماری با موضوع معنویت در معماری و استقبال از رقابت حاضر و تقبل هزینه های مذکور از سوی حوزه هنری هزینه شرکت در مسابقه عکاسی معماری با موضوع معنویت در معماری حذف شد.
این مسابقه را دفتر آرمان شهر حوزه هنری با همکاری خانه عکاسان ایران، سازمان زیباسازی شهر تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در راستای اهداف خود و به منظور توسعه کمی و کیفی گرایش عکاسی معماری، مستندسازی میراث بصری و تقدیر از آفرینندگان این تصاویر مسابقه عکاسی معماری را با موضوع "معنویت در معماری" برگزار می‌کند. [اطلاعات بیشتر]