بهمن جلالی، از اعلام نام خود به عنوان داور مسابقه «نوآوری و شکوفایی در مدیریت شهری» اظهار تعجب و بی‌اطلاعی کرد.
این مسابقه، روز یکشنبه یازدهم آبان با انتشار فراخوان، علاقمندان را به ارسال آثار و مشارکت دعوت کرد. در این فراخوان از بهمن جلالی به عنوان یکی از سه داور بخش عکس این مسابقه نام برده شده بود.
به دنبال انتشار این فراخوان در سایت عکاسی بهمن جلالی در تماسی با ما گفت: هیچ هماهنگی در خصوص داوری این مسابقه با من انجام نشده و کاملا از این موضوع بی‌اطلاع هستم.