دو عکس از اعضاء کلوپ عکس رایان به شانزدهمین دو سالانه عکس حمل و نقل کشور اسلواکی راه یافت. +
در این دوسالانه که با موضوع حمل و نقل برگزار می‌شود عکس‌های آرش حمیدی و جاوید تفضلی به همراه ۲۴۲ عکس از ۳۲ کشور در گالری “Povazsca“  و گالری دانشگاه Zilina به نمایش در آمد. این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی، انجمن عکاسی اسلواکی و دانشگاه Zilina برگزار می‌شود.

همچنین چهار عکس از اعضای این کلوپ به چهارمین جشنواره بین‌المللی عکس Rock صربستان راه یافت.
در این جشنواره که با موضوع فرهنگ موسیقی برگزار می‌شود دو عکس از مهدی قنواتی و دو عکس از حمید هراثی به همراه ۱۱۵ عکس دیگر در گالری “Radul begov konak“ به نمایش در آمد که از این میان عکسی از مهدی قنواتی موفق به کسب روبان افتخار از این جشنواره شد. این جشنواره زیر نظر فدراسیون  جهانی عکاسی و انجمن عکاسی صربستان برگزار می‌شود.