روز گذشته در حالی آخرین روز تحویل عکس برای شرکت در یازدهمین دوسالانه عکس ایران به پایان رسید که بیش از یک هزار نفر برای تحویل حضوری آثارشان در آخرین روز مراجعه کردند و مسئولین دبیرخانه مجبور شدند زمان تحویل را یک ساعت تمدید کنند.
مراجعه این تعداد شرکت کننده در آخرین روز مهلت تمدید شده –آخرین مهلت ۲۰ آبان بود – نیازمند بررسی و کارشناسی دقیق دارد تا یک بار برای همیشه به این معضل در جامعه عکاسی رسیدگی و خاتمه داده شود.
سال‌ها است برگزارکنندگان مسابقات عکاسی با تمدید مهلت فراخوان‌ها به یک بی‌نظمی و بی‌اعتباری ناخواسته دامن می‌زنند و از سویی شرکت‌کنندگان نیز همیشه و همیشه در واپسین روز و واپسین ساعت اقدام به تحویل یا ارسال عکس می‌کنند.
این امر نه تنها در مسابقات داخلی بلکه به کرات در مسابقات بین‌المللی هم از سوی شرکت‌کنندگان ایرانی مشاهده شده است.
در این میان برگزار کنندگانی که فراخوان می‌دهند و مهلت ارسالی دو، سه ماهه را  برای تحویل آثار تعیین می‌کنند و در پایان این مهلت هم تمدید چند روزه را به زمان طولانی فراخوان اضافه می‌کنند مقصرند یا شرکت‌کنندگانی که بی‌توجه به مهلت تعیین شده اصرار بر تحویل آثار خود در آخرین روز دارند؟

سایت عکاسی تلاش دارد با به بحث گذاشتن این موضوع دلایل شرکت در آخرین مهلت را بررسی کند.
بخش نظرات منعکس کننده دیدگاه شما در این زمینه است.

در همین رابطه: حضور در فراخوان‌های عکاسی پس از مهلت تعیین شده!