یازدهمین دوسالانه عکس ایران، پایگاه خبری خود را در سایت عکاسی راه اندازی کرد.
این بخش، اطلاع رسانی سریع و صحیح به شرکت‌کنندگان را هدف خود قرار داده و مستقیما زیر نظر دبیرخانه دوسالانه اداره می‌شود.
دسترسی به بخش ویژه یازدهمین دوسالانه عکس ایران از طریق نشانی ۱۱th.akkasee.com امکان پذیر است و همزمان خبرهای دوسالانه در بخش خبری سایت عکاسی منتشر می‌شود.