دبیرخانه‌ی یازدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران اعلام کرد، اسامی راه‌یافتگان به این دوسالانه، روز دوشنبه ۱۱ آذرماه، از طریق بخش ویژه‌ی یازدهمین دوره در سایت عکاسی اعلام می‌شود و با توجه به مشخص نبودن آثار برگزیده، اعلام اسامی به صورت تلفنی ممکن نیست. از شرکت‌کنندگان تقاضا می‌شود برای اطلاع یافتن از اسامی راه‌یافتگان در روز مذکور به سایت عکاسی مراجعه کنند و تا آن زمان از تماس گرفتن با مسئولان برگزاری و دبیرخانه خودداری کنند.‬