امیرعلی جوادیان دبیر مسابقه مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولین از راه یافته گان و برگزیدگان این مسابقه درخواست کرد مشخصات و شماره حساب خود را از طریق بخش نظرات سایت عکاسی اعلام کنند تا در اولین فرصت حق التالیف و جوایز به حسابشان واریز شود.
درج نام و نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره تماس و یک شماره حساب به همراه نام بانک ضروری است.

وصول جوایز مسابقه مناسب سازی محیط شهری +