دبیرخانه جشن تصویر سال برنامه های جشنواره تصویر هنرمند را برای روز دوشنبه هجدهم آذر را به شرح زیر اعلام کرد.

سالن بتهوون، سانس اول، ساعت ۱۵
اینجا تهران است، کارگردان: سعید حدادی، ۲۶ دقیقه
عکسی برای ماندن، کارگردان: امین قدمی، ۳۱ دقیقه
ای دنیا من عزیزم، کارگردان: علی باقری، ۳۰ دقیقه

سالن بتهوون، سانس دوم، ساعت ۱۶٫۳۰
اینجا خانه ماست، کارگردان: علیرضا دهقان، ۵دقیقه
من فقط ایدز دارم، کارگردان: علیرضا دهقان، ۱۸دقیقه
من یک نشانه‌ام، کارگردان: میثم شاه بابایی، ۲۶دقیقه
شهر من پیتزا، کارگردان: اعلا محسنی، ۲۶ دقیقه

سالن بتهوون، سانس سوم، ساعت ۱۸٫۳۰
ارتفاع ۴۳۷، کارگردان: محسن خانجهانی، ۳۰دقیقه
بن بست، کارگردان: مصطفی شیری، ۵۶دقیقه