در مراسم اهدای جوایز برگزیدگان نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی و افتتاح نمایشگاه این جشنواره که امروز، دوشنبه ۲۵ آذر ۸۷،  در سینما کانون برگزار شد افراد زیر به ترتیب انتخاب شدند:
مسعود مراد سلیمی از سنندج نفر اول، محمود بازدار از مشهد نفر دوم، مجتبی کوچکی از تهران نفر سوم، فریبا امینیان از تهران نفرچهارم و لیلا طاهری راد از تهران نفر پنجم شناخته شدند.
جوایز برگزیدگان به ترتیب عبارت است از:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، ۱۴سکه بهار آزادی به نفر اول. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، ۱۲سکه بهار آزادی به نفر دوم. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، ۱۰ سکه بهار آزادی به نفر سوم. تندیس جشنواره، دیپلم فتخار، ۷ سکه بهار آزادی به نفر چهارم. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، ۵ سکه بهار آزادی به نفر پنجم اهدا می شود.
این نمایشگاه تا روز جمعه، ۲۹ آذر، در سینما کانون پذیرای علاقه مندان است.