با پایان یافتن مهلت مقرر در آیین نامه و اتمام مراحل دبیرخانه ای ثبت آثار رسیده، عکس های ارسالی وارد مرحله داوری شد.
کیارنگ علایی دبیر این جشنواره تعداد آثار رسیده را ۲۱۱۸ قطعه اعلام کرد. بر اساس این خبر ۳۸۹ عکس در بخش "مردم و امام رضا"، ۵۶۵ عکس در بخش "فرهنگ عامه"، ۴۷۰عکس در بخش "معماری"، ۱۵۶ عکس در بخش "مشهد قدیم" و ۵۳۸ عکس در بخش "آزاد" به دبیرخانه رسیده است.
داوری آثار جمعه ۱۳ دی ۸۷ در مشهد انجام خواهد گرفت و داوران شامل: اسماعیل عباسی، محمد ستاری، ساعد نیک ذات، مژگان طریقی و فرامرز عامل بردبار در هر بخش حداکثر ۳۰ عکس را برای بخش مسابقه انتخاب خواهند کرد. آثار بخش مسابقه در کتاب نفیسی به نام " کتاب مشهد " در سال آینده منتشر خواهد شد.

اسامی عکاسان شرکت کننده در این جشنواره به شرح ذیل است:
آتیک‌ محمّد-شادآباد، آذرمهر سیما-تهران‌، آریایی‌نسب‌ نغمه‌-مشهد، آرین‌پور محمّد رضا-بیرجند، آقایی‌ اسحق-یاسوج‌، آل‌ سیدان‌ احسان‌-تهران‌، ابراهیمی‌ امین‌-مشهد، ابراهیمی‌ زینب‌-مشهد، ابراهیمی‌ محمّد صادق‌-مشهد، احمدی‌ شیرین-‌قزوین، ادیبی محمد-مشهد، اسدی‌ غلامرضا-مشهد، اسرمی‌ وحید رضا-مشهد، اسلامی‌ سید مهدی‌-قوچان، ‌اسماعیل‌ زاده‌ محسن‌-مشهد، اسماعیلی‌ فلاح‌ مهسا-اصفهان‌، اصغری‌ عاطفه‌-مشهد، اکبر مهسا-مشهد، اکبری‌ پایبندی‌ یوسف‌-تبریز، امام‌ رضایی‌ حسین‌-بروجرد، امینی‌ محمّد حسن‌-رشت‌، انصاری‌ حدیثه‌-مشهد، ایمان‌پور سیامک‌ -مشهد، بابازاده‌ فریبا-مشهد، بابایی‌ قالی‌ الهه‌-مشهد، بازدار محمود-مشهد، باقرزاده‌ فرزاد-مشهد، بامی‌ نیا محمد-گیلان‌، باورندپور فاطمه‌عزیز-تهران، ‌بچّار ناهید-تهران‌، براری‌ آیدا-مشهد، براز ابراهیم‌-مشهد، بروفر فریبا-مشهد، بشروئی‌ شرق‌امیر قاسم‌-مشهد، بغدادچی‌ کاوه‌-قزوین، ‌بهزادی‌ لیلی‌-تبریز، پارسانیک‌ ریحانه‌-مشهد، پیراسته‌ الیاس‌-مشهد، پیوندی‌ مصطفی‌-مشهد، تاج‌الدینی‌ نجمه‌-چهارمحال‌ و بختیاری، ‌تاشک‌ زهرا-تهران، ‌تراب‌پور مهدی‌-مشهد، ترحمی‌ سمانه‌-مشهد، تفضلی‌ صالح‌-مشهد، تهرانچی‌ محمد-مشهد، ثابت‌ شهربانو-شیراز، جمال‌آبادی‌ آزاده‌-اراک، ‌جوادی‌ شاد مهدی‌-مشهد، جوادی‌ شاد‌ علی‌-مشهد، جهانی‌فر محبوبه‌-مشهد، حایری‌ آزاده-مشهد، ‌حداد ابوالفضل‌-ورامین، ‌حدادیان‌ زنجانی‌ امیرحسین‌-گرگان‌، حسن‌پور مجتبی‌ -مشهد، حسین‌زاده‌ حسین‌-مشهد، حسینی‌ سیده‌ فاطمه‌-مشهد، حسینی‌ سیده‌ مهسا-مشهد، حق‌وردی‌ ابراهیم‌-تهران، ‌خاتمی‌ سیدمجتبی‌-مشهد، خدادامی‌ علی‌-مشهد، خزائی‌ سمانه‌-مشهد، خسروشاهی‌ امین‌-مشهد، خسروی‌ حسام‌الدین‌-مشهد، خواجه‌ یاسر-بجنورد، خوشرو اصغر-مشهد، خیرخواه‌ فاطمه‌-مشهد، دادخواه‌ فاطمه‌-اصفهان‌، دانشمند رامین‌-مشهد، داوود حیدری‌-مشهد، ذاکری‌ زینب‌ -مشهد، ذهبی‌ سیاح‌ موسی‌ رضا-مشهد، رادمرد مژگان-مشهد، ‌رادی‌پور منصور-تهران‌، راسخ‌ حسین‌  -قوچان، ‌ربّانی‌ سیّد سجّاد-مشهد، ربانی‌ سید محمّد رضا-مشهد، رحمانی‌ صادق‌-مشهد، رحیم‌زاده‌ احسان‌-مشهد، رضایی‌ محمّد علی‌-مشهد، رضایی‌ یاسر-سمنان‌، رضوی‌ مهدی‌-مشهد، رفوگر آستانه‌ نیما-مشهد، رفیعی‌ حسین‌-مشهد، رنجبر فاطمه‌-مشهد، روشن‌ضمیر علی‌-مشهد، روشن‌ نیا میرکیان-تهران، زارع‌ محبوبه-مشهد، ‌زائرنیا محمد-مشهد، زائرنیا مینو-مشهد، ‌زُبَری‌ محمد-مشهد، سخندانی‌ سمیرا-مشهد، سراج‌ المقوم‌ مهرناز -تهران، ‌سروقدی‌ افسانه‌-مشهد، سلطانی‌ عاطفه‌-تهران‌، سلطانی‌ نرگس‌-اصفهان‌، سلطانی‌ نیلوفر-اصفهان‌، سلیمانی‌ سیاوش-تهران، ‌سلیمی‌ فرزانه-ساوه، ‌سیدی‌ سادات‌ بهناز-مشهد، شادمهری‌ تفسیه‌ بخشی‌-تربت‌ حیدریه، ‌شادمهری‌ محسن‌ امیری‌-مشهد، شاکری‌ سیده‌ نوشین‌ -مشهد، شاه‌ محمدی‌ محمّد حسین‌-مشهد، شریف‌ زهره‌ -تهران، ‌شعفی‌زاده‌ حمید-مشهد، شکیبایی‌ فرد عطیه‌-مشهد، شهری‌ شراره‌-مشهد، شیخ نظامی نسیم-مشهد، صاحب‌الزمانی‌ علی -‌اراک، ‌صادقی‌ محمود-بوشهر، صامعی‌ علی‌-مشهد، صحت‌ زهره-شیراز، صدیق‌ غریب‌ مهران‌-مشهد، صدیقی‌ بهنام‌-مشهد، صراف‌ رضوی‌ مجید -مشهد، صمدی‌ هادی‌ -تهران، ‌ضیایی‌ الهام‌-مشهد، ضیاییان‌ سید محمود-مشهد، طباطبایی‌ یزدی‌ محمّد هادی‌ -مشهد، طباطبایی‌ یزدی‌ نازنین‌ -مشهد، طوسی‌ صبا-مشهد، طوسی‌ غزال‌-مشهد، عابدیان‌ سیده‌ مرضیه-مشهد، ‌عامری‌ سعید -مشهد، عباسپور امیر-مشهد، عباسی علیرضا-شیراز، عربی‌ زینب‌-مشهد، عرشیما سید یحیی-مشهد، ‌عرفانی‌ طاهره‌-مشهد، عسکری‌ صادق‌-مشهد، عطایی‌ بهنام‌-تهران‌، علامه‌ سید اسماعیل-قم‌، علمداری‌ سارا-تهران، ‌علمداری‌ سمیرا-تهران، ‌علوی‌زاده‌ سید ناصر-مشهد، علی‌پور سعید-چناران‌، علی‌پور محمّد-مشهد، عنایتی‌ رضا-مشهد، غازی‌ اصفهانی‌ آذر-اصفهان، ‌غضنفری‌ غزال‌-مشهد، غنرمی‌ شهری‌ جواد-مشهد، فاتحی‌ محترم‌-مشهد، فاطمی‌ منظرالسادات‌ -تهران، ‌فتح‌آبادی‌ آمنه‌-مشهد، فربد فرهاد-مشهد، فروغی‌ سبزوار مهدی‌-مشهد، فکری‌ مجید-مشهد، فهیمی‌ ساسان‌-تربت‌ حیدریه‌، قانع‌ شعرباف‌ جواد-مشهد، قانعی‌ شهاب‌-بروجرد، قدیری‌ راد وحید-مشهد، قشقائی‌ …-مشهد، قشلاقی‌ شمیم‌-تهران‌، قنبری‌ پور فاطمه‌-مشهد، قهرمانی‌ نژاد پروین-‌قوچان، ‌کاردانی‌ زهرا-مشهد، کرمی‌ سعید -همدان، ‌کرمی‌ سمیه-اصفهان‌، کریمی‌ سمیه‌-مشهد، کشفی‌ سید حسین‌-استهبان‌، کنعانی‌ مژگان‌-مشهد، کهربایی‌ خاطره‌-مشهد، کیخسور کیان‌ نسترن‌-اصفهان، ‌گلرنگ‌ ندا-مشهد، گلشنی‌ پریسا-تهران‌، گلی‌ سلیمان‌-تربت‌ حیدریه‌، لطفی‌ ملیحه‌-مشهد، متروخی‌ قره‌نی‌ بابک‌-ارومیه، ‌مجتبی‌ مهرسیما-لاهیجان، ‌محرابیان‌ کامبیز-مشهد، محرک‌ بهنام‌-تایباد، محمدی‌ ناصر-زنجان، ‌محمودی‌ امیر-مشهد، محمودی‌ امیر حسین-تهران، ‌مداح‌ زاده‌ سیده‌ زهرا-مشهد، مددی‌ مهسا-گرگان، ‌مرادپور رضا-مشهد، مراغه‌چی‌ احسان‌-مشهد، مشایخی‌ سحر-مشهد، مصباحی‌ سید مهدی‌-مشهد، مطلبی‌ سوگند -تهران، ‌معدنی‌ … -تهران، ‌معصومی‌ زینب‌-مشهد، معصومی‌ سید منصور-ساری، ‌مقدس‌ محمّد رسول‌-مشهد، مقصدی‌ علی‌ -مشهد، مکوندی‌ آرش‌-خوزستان‌، موسوی‌ زاده‌ محسن‌-مشهد، موسوی‌ سید علیرضا-اصفهان، ‌موسوی‌ سیده‌ مریم‌-مشهد، موسوی‌ طاهر-مشهد، مهدوی‌ سید عبدالرضا-مشهد، میرفتاحی‌ ساناز-تهران، ‌مینابیان‌ امیر-بندرعباس، ‌نباتی‌ پابندی‌ عصمت‌-زنجان‌، نبی‌ خانی‌ هادی‌-مشهد، نجاریان‌ هما-خلیل‌آباد، نجفلو رضا-زنجان‌، نساروند حسین‌-دزفول‌، نصرافیان‌ فرشته‌-مشهد، نطنزی‌ یحیی‌-تهران‌، نعمت‌نیا وحید-مشهد، نقابت‌ محمد-مشهد، نوبخش‌ عبدالحلیم-‌تهران، ‌نورالله پور مجید-قزوین‌، نورالهی‌ پوریا-تهران‌، نوری‌ حامد-تهران‌، وزیری‌ تبار سمانه‌-مشهد، وفادار نوشین‌-مشهد، وقاری‌ قدیر-مشهد، وقاری‌ مهدی‌-مشهد، ونکی‌ فراهانی‌ حسین‌-تهران‌، هدایتی‌ فرد نرگس‌-تهران‌، هراجی‌ هادی‌-تهران‌، یزدان‌ پناه‌ عباس‌-ساری‌، یعقوبی‌ فرد محمدعلی-  کرمان، ‌یوسفی‌ شمیم‌-تهران‌، یوسفی‌فرد سحر-رشت‌، یونسی‌ احمدرضا -تهران