با توجه به تماسهای مکرر علاقه مندان شرکت در مسابقه عکس فرش دستباف ایران به اطلاع می رساند طبق اعلام قبلی امکان تمدید ارسال عکس به دبیرخانه وجود ندارد. لذا عکس‌هایی در مسابقه شرکت داده خواهند شد که تا روز بیست فروردین ماه ۸۸ ­به دبیرخانه مسابقه رسیده باشند و یا تاریخ تحویل به پست در شهرستانها روز ۲۰ ماه جاری باشد. [اطلاعات بیشتر]