همزمان با روز ملی خلیج فارس و با هدف تأکید و تصریح بر این عنوان تغییرناپذیر، عکاسان "کانون عکس مشهد" آثار عکاسی‌شان از خلیج همیشه فارس را در قالب نمایشگاه عکس محیطی یک روزه به نمایش می‌گذارند.
این عکس‌ها در روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ از ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر در پیاده رو جنب دفتر سازمان ملل متحد در مشهد، واقع در بلوار سجاد، در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
تعدادی از این آثار هفته گذشته توسط اعضاء کانون عکس مشهد از خلیج فارس عکاسی شده است.
این نمایشگاه در قالب فعالیتی مردم نهاد و با حمایت کانون هنرمندان خراسان و انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر مشهد برگزار خواهد شد.