در برنامه دوشنبه شب این هفته سی و یکم فروردین ۸۸ دو قدم مانده به صبح که به روال هر هفته قدم دوم آن به عکاسی اختصاص دارد سعید محمودی ازناوه  رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی حضور خواهد داشت که با کارشناس مجری این برنامه افشین شاهرودی مبحث عکاسی ایران شناسی را مورد گفتگو قرار خواهند داد. عکاسی ایرانشناسی از مباحثی است که با وجود طرفداران زیادی که دارد هنوز به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است. این برنامه حدود ساعت ۱۲ نیمه شب از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.