نمایشگاهی با عنوان «اینجا ایران است» از ۱۹ اردیبهشت در خانه عکاسان ایران برگزار می شود.
علیرضا جلیلی فر عکاس این نمایشگاه گفت: عکس های این نمایشگاه از کویر مرنجاب در نزدیکی کاشان عکاسی شده که برای نخستین بار در ایران از این کویر با کایت عکاسی شده است.
وی افزود: تا کنون عکاسی با کایت بر روی این کویر انجام نشده و دلیل بهره گیری از این وسیله سبک بودن و قابلیت پرواز آن در ارتفاع پنج تا پنج هزار متر است و برای عکاسی وسیله ای بسیار مناسب تلقی می شود.
جلیلی فر در مورد انتخاب عنوان این نمایشگاه گفت: عکس های این نمایشگاه به قدری خیال انگیز و است که اغلب افرادی که عکس ها را دیده اند از مکان عکاسی شده سوال کرده اند به همین سبب نام این نمایشگاه را «اینجا ایران است» انتخاب کرده ام.
گفتنی است علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه «اینجا ایران است» از ۱۹ تا ۳۱ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۹به خانه عکاسان ایران واقع در خیابان حافظ – تقاطع سمیه، حوزه هنری، خانه عکاسان ایران مراجعه کنند.