با پایان داوری مسابقه سراسری نقد عکس موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی فردوس مشهد، برگزیدگان نهایی این مسابقه معرفی شدند.
هیات داوران، اسماعیل عباسی، واقف کاشفی و کیارنگ علایی پس از بررسی ۱۵۸ نقد رسیده از ۲۵ شهر به دبیرخانه برگزیدگان را به این شرح اعلام کردند:
نفر اول: میترا شجاعی مقدم از قوچان
نفر دوم: علی گزبلند از شیراز
نفر سوم: هادی آذری از تهران
همچنین هیات داوران به طور مشترک از خانم پروین قهرمانی‌نژاد از قوچان و آقای علی صارمی از قائن که به طور مشترک در رتبه چهارم این مسابقه قرار گرفتند، تقدیر کرد.
جوایز برگزیدگان شامل دیپلم افتخار و سکه بهار آزادی (بر اساس آیین نامه مسابقه) هفته آغازین تیرماه سال جاری به نشانی ایشان ارسال خواهد شد.
نقد برگزیده و اطلاعات تکمیلی را اینجا بخوانید.