به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران مجمع عمومی سالانه این انجمن پنج شنبه یازدهم تیر ۸۸ در خانه هنرمندان ایران تشکیل می‌شود. در این مجمع پس از ارایه گزارش سالانه انجمن توسط هیات مدیره و بازرسان، انتخابات بازرسان نیز برگزار میشود. اعضای اصلی انجمن با همراه داشتن کارت عضویت خود در انجمن می‌توانند در انتخابات بازرسان شرکت کنند.
تاکنون آقایان منوچهر یگانه دوست، محمد رازدشت و سیدمحسن سجادی برای انتخابات بازرسان کاندیدا شده‌اند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد و آخرین مجمع عمومی آن در سال ۱۳۸۷ برگزار شده است. انتخابات بازرسان انجمن هر سال و انتخابات هیات مدیره هر دو سال یک بار انجام می‌شود.
زمان و محل برگزاری: پنج شنبه یازدهم تیر ۸۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۹  در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی،  بعد از چهار راه ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، باغ هنر