به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران  مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران که بنا بود در روز پنج شنبه یازدهم تیر ماه ۱۳۸۸ در خانه هنرمندان ایران تشکیل  شود به دلیل نرسیدن به حد نصاب حاضران برگزار نشد.
در جلسه مجمع عمومی عادی این انجمن که ۱۴۵ عضو اصلی دارد نام ۶۲ نفر از اعضا به صورت حضوری و یا وکالتی ثبت شد که کمتر از حد نصاب لازم بود و جلسه رسمیت نیافت.  بر اساس ماده ۱۵ اساس نامه انجمن, جلسات اول مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت دارد.
گزارش یک ساله هیات مدیره و انتخابات بازرسان انجمن در دستور کار این جلسه بود که طبق اساس نامه باید در جلسه بعدی مجمع که  در مدت ۱۵ تا ۴۵ روز آینده  تشکیل می شود به انجام برسد. جلسه بعدی  با حضور یک سوم اعضای اصلی به حد نصاب می رسد و انتخاب بازرسان نیز با اکثریت نسبی آرای حاضرین معتبر خواهد بود.


 اسامی عکاسانی که حضوری و یا وکالتی نام آن ها در لیست انجمن ثبت شده است:
اسماعیل عباسی, هادی هراجی، حسن جلیلیان عطار، غلامرضا دادبین، یونس علی شیری، رضا علی شیری، منوچهر یگانه دوست, مصطفی ملاباقر، کاووس صادقلو، جلال الدین سخا، مهدی رسول زاده، روح الله صادقی، اصغر آزاد دل، مهدی وزیری، محسن وزیری، محمد رازدشت، اسماعیل زرافشان، سید محسن سجادی, حمزه رازدشت، حجت الله سپهوند, مهدی قاسمی, یلدا معیری, زهرا رنجبر، آرش خاموشی، حسن قائدی، ابوالفضل نسائی، جواد مقیمی، سید رضا حسینی، مونا هوبه فکر، آذین زنجانی، مهدی میرزایی، ناصر صحت، جعفر تبریزی، هوشنگ هادی،احمد نصیرپور, علی آذرنیا کماری, سید حسین التجا, محمد نوروزی, راهب هماوندی، امیراصلان ارفع، سجاد صفری، عباس ملکی، محمد جعفری، علیرضا صوت اکبر، شکوفه هاشمیان، امیرپورمند، مهگامه پروانه، امیرحسام زرافشان، بهروز مهری، فرزانه خادمیان، سید مصطفی حسینی، عبدالرضا محسنی، محمد رضا علیمددی, جاسم غضبانپور, جلیل امامی, علی همتی، مرتضی فرج آبادی، محمد حسین نیکو حرف، غلامرضا حافظ القرآن، محمد خیرخواه, غلامحسین ملک عراقی.