880416.jpg

به همت نماینده شهرستان خلخال و کوثر دکتر خالقی سفر دو روزه به این شهرستان و روستاهای اطراف به سرپرستی نامور عباسیان در روزهای ۱۱و ۱۲ تیر سال جاری برگزار شد.
این سفر به منظور آشنایی جاذبه های توریستی خلخال و روستاهای تابعه و بازدید از مراسم غرایب در شهرستان کلور که همه ساله در این شهرستان برگزار می شود انجام شد.
کاووس صادقلو، عباس کوثری، شاهین شهابلو، سعید عامری، نادر دائی، افشین قنبری، سعید محمودی ازناوه، مسعود علی زاره، حمید بهنام، علی اکبر آبشار، مهدی فروغی، مجید صالحیان، عباس شهرابی، محمود شهرابی، بهزاد ترکی زاده، کاظم حسینی، رئوف محسنی، غلام رضا حافظ القرآن، مجید شادمانی نژاد، داود وکیل زاده، اسماعیل رضا محمدی، محمدباقر اسکندری، رحیم رضایی، علی سلطانی تهرانی، اکبر خلفی، شهرزاد نظمی، سیما مهر آذر، زهرا حاجی کرم، مهسا کریمی، ملیحه محمود خوانی، لیلا صوفی، آزاده نوزاد و سمانه رضائی عکاسان شرکت کننده در این سفر دو روزه بودند که توسط نامور عباسیان به این سفر دعوت شدند.