دبیرخانه مسابقه ادیان توحیدی اعلام کرد شرکت کنندگان در این مسابقه که آثارشان انتخاب نشده است می‌توانند از سوم مرداد تا سوم مهر ۸۸ برای دریافت آثارشان به این دبیرخانه واقع در موزه عکسخانه شهر مراجعه کنند. لازم به ذکر است پس از زمان تعیین شده دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری آثار نمی‌پذیرد.
موزه عکسخانه شهر، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، نبش میدان بهار شیراز تلفن: ۸۸۸۴۸۹۹۳
ساعت: ۱۰ تا ۱۳ – ۱۴ تا ۱۷