حمید سوری از ده مرداد ماه کارگاهی با عنوان عکاسی ایده- ارایه در موسسه ماه مهر برگزار خواهد کرد.
وی در این باره به سایت عکاسی می‌گوید: «قرار است در کارگاه، همراه با هنرجویان یک پروژه را از زمان شکل گیری ایده تا ارایه، مرحله به مرحله طی کنیم.
این دوره شامل دو بخش است. بخش نظری، که یک سوم هر جلسه را به خود اختصاص می‌دهد. در این بخش درباره اهمیت ایده، پرورش و تدوین آن به شکل عکاسانه، سبک مناسب، اهمیت عنوان و چگونگی انتخاب آن، شکل ارایه، ضرورت وجود بیانیه هنرمند هنگام نمایش اثر و مسایلی از این دست بحث می‌شود.»
سوری درباره بخش عملی، که بیشترین زمان هر جلسه کارگاه را به خود اختصاص می‌دهد، می‌گوید: «هنرجویان در این بخش، حداقل یک پروژه عملی را از ایده تا ارائه کار خواهند کرد و در صورت تمایل می‌توانند یک پروژه پژوهشی مرتبط با کار عملی نیز انجام دهند.»
حمید سوری دوره کارشناسی خود را با گرایش عکاسی و دوره کارشناسی ارشد تاریخ هنر را در دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا سپری کرده است و مدت‌هاست به تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف اشتغال دارد.
او درباره شرایط ثبت نام در این کارگاه  می‌گوید: «این کارگاه برای افرادی مفید است که تکنیک عکاسی را می‌دانند و با هنر عکاسی تا حدی آشنایی دارند. بنابراین از علاقمندان برای شرکت در این دوره خواسته‌ایم تا رزومه و نمونه‌ای از کارهای عکاسی خود را در قالب یک لوح فشرده پیش از ثبت نام به دفتر موسسه ماه مهر ارایه کنند تا من با توانایی‌های عکاسی آنها آشنا بشوم.»
موسسه ماه مهر که این کارگاه را از دهم مرداد ماه در قالب هشت جلسه سه ساعته برگزار می‌کند، در بلوار آفریقا، خیابان نیلوفر، پلاک ۷ واقع است.