کارگاه آموزشی و نشست تخصصی عکس با حضور افشین شاهرودی ۷ و ۸ مرداد در حوزه هنری استان مازندران برگزار میشود.
این برنامه در سه بخش برگزار می شود. ابتدا عصر روز چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۹ افشین شاهرودی درباره جایگاه عکاسی در ایران صحبت خواهد کرد. صبح روز پنجشنبه هشتم مرداد ساعت ۱۰ تا ۱۳ خلاقیت در عکاسی، موضوع بحث شاهرودی است و در آخرین برنامه عصر روز پنجشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۹ نشست نقئ و بررسی آثار عکاسان مازندرانی برگزار خواهد شد. همه این برنامه ها در سالن آمفی تأتر حوزه هنری ساری برگزار می شود.