مدیرعامل کانون هنرمندان خراسان رضوی، رضا کمال علوی گفت: انتخابات هیأت مدیره انجمن عکاسان این استان از سوی این کانون در محل تالار هنر برگزار شد.
این انتخابات با حضور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد و جمعی از عکاسان خراسان رضوی و اعضای انجمن برگزار شد.

    در این انتخابات مرتضی لطفی، فرامرز عامل بردبار، سیدمجتبی خاتمی، نوشین وفادار و امیر حاجی عباسی به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید جلیل حسینی زهرایی و محمود بازدار به عنوان اعضای علی البدل انجمن عکاسان خراسان رضوی انتخاب شدند. محسن موسوی زاده نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.اعضای هیأت مدیره وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی انجمن را به عهده دارند .

    لازم بذکر است فعالبت انجمن عکاسی خراسان که چندین سال از تأسیس آن میگذرد، مدتی با وقفه مواجه شده بود که اکنون با برگزاری این انتخابات، روند فعالیت مجدد آن آغاز شد.