دبیرخانه جشنواره عکس روحانیت با اعلام وصول بیش از هزار و سیصد عکس از ۱۵۰ عکاس راه‌یافتگان به این جشنواره را معرفی کرد. حمیدرضا گیلانی فر،فرامرز عامل بردبار و سیدمجتبی خاتمی داوران این جشنواره از میان عکس‌های رسیده به دبیرخانه ۷۵ قطعه عکس از ۴۵ عکاس را برای شرکت در نمایشگاه شایسته دانستند.این جشنواره که به پیشنهاد و حمایت گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برپا می‌شود.
منتخبین بخش‌های مختلف جشنواره عکس روحانیت بیست و دوم مرداد در مراسمی که همزمان با نمایشگاه آثار منتخب برگزار می شود معرفی می‌شوند.
راه‌یافتگان به جشنواره:
سید شهاب الدین واجدی (دو تک عکس)، محمد ادیبی (دو تک عکس)، علیرضا ابراهیم پور، مهدی رضوی (دو تک عکس و مجموعه)، سید محمد فاطمی، ابراهیم کوچکی، طاهره توده روستا (دو تک عکس)، حسین ساکی، علی اکبر روحانی مقدم، امیر عبیداوی، معصومه شمس، محمد جواد جهانگیر،امیر مافی بردبار، احمد صادقی، محمود بازدار (یک تک عکس و مجموعه)، یاسر رضایی (دو تک عکس)، عزیزالله مشفقی، سید سعید میر محمدی، اسماعیل صادقیلر، کاظم صلواتی، سلیمان گلی، عبدالرحمان مجرد، رسول مجرد، حسین علیزاده (یک مجموعه)، محمد علی طاهری پور اصفهانی (دو تک عکس)، عباس خسروی، امین ارجمند، علی حسنعلی زاده (چهار تک عکس)، محمد امین دانشور (دو تک عکس)، قاسم شیشه گری،  امیر حسامی نژاد (دو تک عکس)، محمود صادقی، یوسف اکبری پابندی (دو تک عکس)، مهدی جهان افروزیان، محسن زین العابدینی (سه تک عکس)، محمد مهدی بهمنی (سه تک عکس)، سحر حسن زاده، حجت الله عطایی، مهدی سروری، سعید رضایی، امین نظری (دو تک عکس)، علیرضا نوروزی، مجتبی محمدی.