880525.jpg

همزمان با آغاز پنجمین سال فعالیت کانون عکس مشهد، سومین جلسه از سلسله سخنرانیهای تخصصی عکاسی، توسط این کانون و با همکاری کانون هنرمندان خراسان برگزار میشود.
مباحث این جلسه که با موضوع «پردازش خلاقه عکس» است توسط امین ابراهیمی و مهدی رضوی تدریس خواهد شد و این دو میکوشند تا نگاه حاضران در جلسه را نسبت به پارهای از مفاهیم پردازش دیجیتال عکس تغییر دهند.
در این نشست که روز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار میشود، مراسمی در بزرگداشت پایان چهارمین سال فعالیت کانون عکس مشهد اجرا خواهد شد و حضور علاقه‌مندان در این کارگاه آزاد است.
مکان برگزاری: مشهد، خیابان صاحبالزمان (عج)، نبش مولوی شمالی، کانون هنرمندان خراسان، تالار هنر