بدینوسیله به اطلاع عکاسان سراسر ایران می‌رساند برابر مصوبه ۷۹۰۵۱/۴۳  به تاریخ سی‌ام تیر کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، تقاضای تشکیل انجمن عکاسان ایران در کمسیون مذکور به تصویب رسیده است و می‌بایست نخستین مجمع عمومی پس از عضوگیری برگزار گردد. لذا با درک شرایط موجود و ضرورت تسریع در تشکیل انجمن، حسب مقررات لازم است، برای عضویت در انجمن و شرکت در نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در صورت تمایل برگه درخواست عضویت و فعالیت‌ها را پس از تکمیل برای بررسی عضویت حداکثر تا پایان ساعت اداری بیست و سوم شهریور هشتاد و هشت به وسیله پست سفارشی ارسال و یا حضوری به دبیرخانه موقت به نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر، باغ هنرمندان، خانه هنرمندان ایران، انجمن عکاسان ایران تحویل نمایند. امید است همراهی عکاسان کشور در این اقدام گامی موثر در شکل گیری اولین نهاد مدنی (NGO) فراگیر در تاریخ عکاسی ایران باشد.
– تاریخ و مکان نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران متعاقبا اعلام خواهد شد.
– بررسی تقاضاهایی که بعد از تاریخ بیست و سوم شهریور هشتاد و هشت به دبیرخانه انجمن رسیده باشد به عهده نخستین هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران خواهد بود.
– تلفن‌های پاسخگویی ۰۹۳۷۸۹۲۵۸۳۷ – ۰۹۳۷۹۵۹۳۳۸۹

سایت انجمن عکاسان ایران