بخش عکاسی برنامه این هفته دو قدم مانده به صبح به نقد و بررسی آثار عکاسی سعید محمودی ازناوه در زمینه عکاسی ایران شناسی اختصاص دارد. این برنامه با حضور وی و کارشناس مجری برنامه افشین شاهرودی دوم شهریور پخش خواهد شد. در این برنامه آثاری از عکاسان مختلف نمایش داده شده و سپس به نقد و بررسی آثار خود سعید ازناوه در محورهای مردمشناسانه، معماری و طبیعت پرداخته خواهد شد.علاقمندان می‌توانند این برنامه را از ساعت دوازده نیمه شب دوشنبه دوم شهریور بطور مستقیم از شبکه چهار سیما تماشا کنند.
سعید محمودی ازناوه در حال حاضر رئیس انجمن عکاسان دوستدار گردشگری و میراث فرهنگی است و تاکنون کتاب‌های زیادی از وی با موضوعات مختلفی در این زمینه منتشر گردیده که آخرین آنها"ماسوله" و "کاشان مروارید کویر" است.