سایت عکاسی با دعوت از فرشید آذرنگ اقدام به برپایی «کارگاه خلاق مجموعه عکس» برای ترم پاییز می‌کند.
«کارگاه خلاق مجموعه عکس» از پنجشنبه نهم مهر آغاز و دوازده جلسه سه ساعته ادامه خواهد داشت. موضوع این کارگاه ارائه، راهنمایی و پیشبرد ۴ پروژه عکاسی، بحث و تبادل نظر گروهی در مورد ایده پروژه‌ها و آثار خواهد بود.
این کارگاه با تمرکز بر انجام سه پروژه پیشنهادی و یک پروژه آزاد، در صدد شکل دهی به عکس‌ها وگفتارهایی است که قصدشان ارتقای درک، تحلیل و توان آفرینندگی هنرجو در حیطه عکاسی است.
پروژه‌های پیشنهادی در بستر فضای مسلط تاریخ عکاسی، طرح و ارائه می‌شوند و دربستری مستند و خلاق به رابطه عکاسی و واقعیت (دنیای پیرامون عینی و ذهنی) می‌پردازند. شیوه پیشبرد این امر، نه تلاش برای دستیابی به تک عکس‌های منفرد، پراکنده و اتفاقی، بلکه پیگیری و خلق مجموعه‌هایی است که ایده واحدی را (برای هر پروژه) دنبال می‌کنند و واجد انسجامی صوری و محتوایی‌اند و به طور مشخص از رابطه و واکنش عکاس/هنرمند با موضوع (عینی/ذهنی) خودش، مایه و منشا می‌گیرند.

علاقه‌مندان تا پنجم مهر فرصت دارند در این کارگاه ثبت نام کنند.
برای اطلاعات بیشتر درباره «کارگاه خلاق مجموعه عکس» به اینجا مراجعه کنید.