در برنامه این هفته دو قدم مانده به صبح، دوشنبه بیستم مهر ۸۸ محمد تهرانی عکاس و مدیر سایت کارگاه حضور خواهد داشت و با افشین شاهرودی درباره "عکاسی، از واقعیت تا رؤیا" گفتگو می‌کند.

محمد تهرانی در وبلاگش چنین نوشته است:
استفاده از رسانه‌ای با مخاطب زیاد برای سخن گفتن و بحث در باره عکاسی فرصت خوبی است. اهمیت موضوع آن جاست که هنر عکاسی نه تنها در بین عامه مردم که حتی نزد هنرمندان دیگر رشته‌ها هم بعضا ناشناخته است. متاسفانه باید اضافه کنم که بعضی از خود ما عکاس‌ها هم که در شاخه‌ای از عکاسی به شکل حرفه‌ای (حرفه به معنای شغل) فعالیت می‌کنیم هنوز دقیقا نمی دانیم ماجرا چیست.
اگر چه کم و بیش اما و اگرها و شاید و بایدهایی چه در نفی چه در اثبات اصل موضوع وجود داشت و دارد، اما به هر حال من دوشنبه بیستم مهر ۸۸ یعنی همین فردا به دلایلی که اشاره کردم به دعوت دوستم افشین شاهرودی در برنامه دو قدم مانده به صبح کانال ۴ تلویزیون شرکت می‌کنم. وی کارشناس مجری بخش عکاسی این برنامه است. از وی خواستم موضوع گپ و گفت یا بحثمان "عکاسی، از واقعیت تا رؤیا" باشد.
من بدون هیچ ادعایی، درباره‌ی عکاسی و موضوع مورد بحث، در حد بضاعتم حرف‌هایی برای گفتن دارم که امیدوارم مدخلی باشد برای هر چه بیشتر شناختن و شناساندن عکاسی.
برنامه دو قدم مانده به صبح یازده و نیم شب شروع می‌شود اما آغاز بخش عکاسی آن و صحبت‌های من و شاهرودی نزدیک نیمه شب خواهد بود.
بعضی از عکس‌های دیده نشده یا کمتر دیده شده‌ی من هم نشان داده می‌شود.