کانون عکاسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرماهشهر ششمین مسابقه سراسری عکس فجر بندرماهشهر را با موضوع «عکاسی مطبوعاتی» برگزار می‌کند. بدین منظور از کلیه عکاسان کشور دعوت می‌شود که در این مسابقه شرکت کنند.

«بخش تک عکس»
در این بخش حداکثر ۱۰ قطعه عکس با موضوعاتی نظیر «عکس‌های خبری، پرتره خبری، ورزشی، علوم، محیط زیست، ناهنجاری‌های اجتماعی، انسان و طبیعت، انسان و صنعت و …» پذیرفته می‌شود و تاریخ عکس‌ها باید از خرداد ۱۳۸۷ تا پایان مهر ۱۳۸۸ باشد.

«بخش گزارش تصویری»
در این بخش حداکثر دو گزارش تصویری که هر گزارش شامل  7 تا ۱۰ عکس باشد پذیرفته می‌شود. لازم است در این بخش با هر گزارش تصویری شرح کامل اثر در یک صفحه A4 فرستاده شود. به گزارش تصویری که فاقد توضیحات کامل باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقررات و ارسال آثار:
۱- شرکت کلیه عکاسان در مسابقه آزاد است.
۲- عکسها بصورت فایل دیجیتال و بر روی ۳۰۰DPI – CD با فرمت jpg  و ابعاد ۴۰×۳۰ ارسال شوند.
۳- همراه با CD ارسالی می بایست یک نسخه پرینت A4 مطابق با نسخه اصلی (سیاه و سفید یا رنگی، ارسال شده وپشت هر یک برچسب مربوطه الحاق شود.
۴- نظر به اینکه انتخاب و داوری عکسها بر روی پرینت های ارسال شما صورت می گیرد لذا از ارسال پرینت با کیفیت نامطلوب خودداری کنید.
۵- برای هر عکس عنوانی انتخاب کنید و بر روی برچسب بنویسید در صورتی که عنوان در نظر نمی گیرید بنویسید: بدون عنوان.
۶- بر روی CD نام و نام خانوادگی و شماره تلفن تماس خود را بنویسید.
۷- تاریخ عکاسی را بر روی برچسب بنویسید.
۸- از میان مجموعه های پذیرفته نشده هیچ تک عکسی از طرف هیئت داوران جهت شرکت در مسابقه انتخاب نخواهد شد.
۹- همراه با آثار فرم تقاضای شرکت در مسابقه را بطور کامل تکمیل کنید و همراه با آن یک قطعه عکس پرسنلی ارائه گردد.
۱۰- عکس برگزیده بخش تک عکس در یک مسابقه سراسری تحت عنوان نقد عکس فجر بندرماهشهر مورد نقد عموم قرار داده خواهد شدو به نفر برگزیده مبلغ دو میلیون ریال ریال تعلق خواهد گرفت. زمان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
۱۱- مسئولیت چاپ آثار به عهده برگزار کننده خواهد بود.
۱۲- هیچگونه مسئولیت در قبال ارسال نامناسب پستی متوجه برگزار کننده نخواهد بود.
۱۳- به آثاری که بعد از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال و فاقد فرم تقاضای شرکت در مسابقه و بر چسب های تکمیل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۴- از آثار پذیرفته شده جهت چاپ در کتاب و دیگر موارد نمایشگاهی استفاده خواهد شد.
۱۵- ارسال آثار به این مسابقه به منزله قبولی تمامی مقررات مسابقه است.
۱۶- تمامی عکاسانی که عکس‌های آنهابه بخش مسابقه راه یافته به مدت سه روز در بندرماهشهر مهمان خواهند بود.

گاهشمار:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸ (تا ۲۰ آذر تمدید شد)
انتخاب داوری: آذر ماه ۱۳۸۸ (بعد اعلام می شود)
برگزاری جشنواره: آذر ۱۳۸۸ (بعد اعلام می شود)

جوایز:
نفر اول بخش تک عکس: هشت میلیون ریال و لوح تقدیر
نفر دوم بخش تک عکس: شش میلیون ریال و لوح تقدیر
نفر سوم بخش تک عکس: چهار میلیون ریال و لوح تقدیر

نفر اول بخش گزارش تصویری: هشت میلیون ریال و لوح تقدیر
نفر دوم بخش گزارش تصویری: شش میلیون ریال و لوح تقدیر
نفر سوم بخش گزارش تصویری: چهار میلیون ریال و لوح تقدیر


آدرس دبیرخانه : خوزستان، بندرماهشهر، فاز ۴، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر ماهشهر کانون عکاسان بندرماهشهر
تلفن: ۲۳۳۵۰۵۲ – ۲۳۵۷۱۷۱
فاکس: ۲۳۳۵۰۵۱
کد : ۰۶۵۲

فرم شرکت در جشنواره