پنجمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران از بیستم تا بیست و سوم آبان ۸۸ در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان ارومیه برگزار خواهد شد همچنین مراسم اهداء جوایز برندگان برای ساعت ۱۶ شنبه بیست و سوم آبان در همین محل خواهد بود. در این دوره ۵۸۳ عکاس با ۵۸۱۱ عکس در سه بخش این جشنواره شرکت داشتند که هیات داوران آثار راه‌یافته‌گان را به شرح زیر اعلام کرد.       
راه یافته‌گان به بخش الف، تک عکس: فوادسید محمدی، حمید رضا بازرگانی، اسحاق آقایی، آمنه رضازاده، محسن خیر خواه، کاوه بغدادچی، محمد رضا احمدی، محمد حمیدی، امین نظری
راه یافته به بخش الف، مجموعه عکس: حسن فتاحیان           
راه یافته‌گان به بخش ب، تک عکس: علیرضا عطاریانی، جلال سپهر، رضا معتمدی، علی حامد حق دوست، سید محسن سجادی، مرجان طلایی، قدیر وقاری، حمیدرضا بازرگانی، کامل روحی، سیدعلی حسینی‌فر، سیده مریم موسوی، محمد هادی جلال پور، سید محمد فاطمی، حمیده شفیعی ها، جمشید فرجوند فردا، رضا قاسمی زرتوشه، یوسف اکبری پابندی، فضیلت سوخکیان، علی صاحب الزمانی، امیر قادری، حامد نیرومند، مهران چراغی، مهدی رضوی، صمد قربانزاده، فرامرز عامل بردبار، شکوفه بیاتی، مجبد شغایی فلاح، سید جلیل حسینی زهرایی، منصوره معتمدی، لقمان رحیمی، جواد عسگر اوغلی، ارطوران (داریوش)نجفی
راه یافته به بخش ب، مجموعه عکس: جمشید فرجوند فردا
راه یافته‌گان به بخش ج، تک عکس: نگین ابراهیمی، رسول شریف ثانوی، عالیه سعادت پور، وحید قاسمی زر توشه، امین جعفری پور، زهرا فیاضی، مریم فرساد، حامد اخلاقی، غزاله غضنفری، مسعود رضایی، سید محمد فاطمی، محمد نسایی، کاوه بغدادچی، سعید عامری، ایمان رضایی تازیانی، زهرا حسینی، صمد قربانزاده ، علیرضا سعید هارونیان، عبدالرحمن مجرد، محسن رضایی، شکوفه بیاتی، رامین عدل
راه‌یافته‌گان به بخش ج، مجموعه عکس: نوید ریحانی، سارا فرجوند، امید امیدواری، صمد قربانزاده